Archive for the ‘İslami Hikayeler’ Category

İsmi Azam’ı Öğrenmekle İlgili Küçük Bir Hikaye

Hepimiz İsmi Azam’ı öğrenmek onunla isteklerimize kavuşmak istiyoruz fakat buna layık mıyız bilmiyoruz. Bu küçük kıssa bize kendimizi sorgulama hakkı veriyor. Birisi kibâr-ı Evliyadan bir zât-ı şerife derviş olmuş ve uzun müddet o şeyh-i azîze hizmet etmişti. Birgün konuşuyorlarken, hazret-i şeyh, dervişinden bir isteği olup olmadığını sordu. Bundan cesâret alan derviş kendisine İsm-i Azam’ın talim buyurulmasını niyaz etti. Şeyh:

Powered by WordPress | Designed by: Online Games | Thanks to DJ, Games and Addicting Games