Archive for the ‘Sureler’ Category

kevser suresi

Kevser Suresi Ve Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim. 1. İnnâ a’taynâkel kevser. 2. Fe salli li rabbike venhar. 3. İnne şânieke huvel ebter.

İhlas Suresinin Fazileti

Ebû Saîd-i Hudrî buyurdu ki: Eshâb-ı kirâmdan biri, sabaha kadar ihlâs sûresini tekrar eden birini işitir. Sabah olunca Resûlullah efendimize giderek, bütün gece İhlâs okumasını az görerek durumu arz edince Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Nefsim yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün Kur’ân-ı kerîmin üçte birine denktir.” Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: […]

Necm Suresi ve Okunuşu

Kuranı Kerimin 53. suresidir, 62 ayetten oluşan surenin 32. ayeti Medine’de diğer tüm ayetleri Mekke’de vahyolmuştur. Adını ilk ayetinde geçen

İnşikak Suresi

İnşikak suresinin arapça yazılışını, Türkçe okunuşunu ve anlamını okuyabilirsiniz.

Ayetel Kürsi

Bakara suresi 255. ci ayettir. Tüm kötülüklerden korunmak

Felak Suresi

Medine’de inmiştir, iniş nedeni Resullullah efendimize bir yahudi tarafından sihir yapılmasıdır. Çöümü, etkisiz hale gelmesi için Muavvizeteyn sureler yani Felak ve Nas sureleri okunmuştur.

İhlas Suresi

İhlas suresi Mekke’de inmiştir, iniş sebebi ise putperestlerin Resulullah Efendimize gelerek ” Ey Muhammed bizi kendisine çağırdığın Rabbinin keyfiyetini bize bir anlat, belki inanırız. Neden yapılmıştır bu senin Rabbin?

Nas Suresi

Bu sure de Medine inmiştir. Felak suresi ile aynı

Amenerrasulü ve Faziletleri

Fazileti hakkında hadis yada ayet bulunan dualar için yorum yapmaya gerek görmüyorum. Amenerrasulü okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih,ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha,leha ma kesebet ve aleyha,mektesebet,rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na,rabbena vela tahmil […]

Mutaffifin Suresi

Bismillahirrahmanirrahim Veylun lilmutaffifiyne.  Elleziyne izektalu ‘alennasi yestevfune.  Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune. Ela yezunnu ulaike ennehum meb’usune.  Liyevmin ‘azıymin. Yevme yekumunnasu lirabbil’alemiyne. Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin. Ve ma edrake ma sicciynun. Kitabun merkumun.Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.  Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu’tedin esiymin.

Powered by WordPress | Designed by: Online Games | Thanks to DJ, Games and Addicting Games